Historia

Opasyhdistyksen vaiheita

Loimaan seudun matkailun kehityksen siemen kylvettiin jo 1876, kun rautatie Turku-Toijala avattiin. Luonnollista opastustoimintaa tekivät mm. yritykset, yhdistykset, perheet ja yksityiset henkilöt, jotka esittelivät kotiseutuaan ja sen hienoja kohteita asiakkailleen, tuttavilleen tai ystävilleen. Erilaisiin seuramatkoihin heräsi voimakas kiinnostus 1960-luvulla. Monissa kunnissa elinkeinoasiamiehet ovat olleet aktiivisia matkailun suhteen. On perustettu matkailulautakuntia, matkailuasiamiehen virkoja ja opaskerhoja. Järjestäytynyt opastoiminta sai alkunsa 1974, kun perustettiin Suomen opasliitto ry. Opasliitossa on tällä hetkellä 103 jäsenyhdistystä ja noin 1750 matkailuopasta.

Loimaan Seudun Matkailupalvelu ry vei Loimaata matkailukartalle. Seutukunnallinen Vihreä Kolmio teki ansiokasta työtä matkailun kehittämisessä vuosina 1996-2013. Varsinainen opastustoiminta alkoi Loimaan seudulla 1980-luvun lopulla. Ensimmäinen Suomen opasliiton hyväksymä opaskurssi alkoi 1989 Loimaan työväenopistossa. Kurssilta valmistui 14 auktorisoitua opasta Loimaan seutukunnalle. Samaan tahtiin perustettiin heti oma opasyhdistys, Loimaan Seudun Matkailuoppaat ry 15.5.1990. Seuraavat kurssit pidettiin vuosina 1998, 2004, 2009, 2017 ja tämän jälkeen on pidetty 5. vuoden välein aktivointitilaisuuksia 2014 ja 2019. Opasyhdistyksen jäsenet ovat osallistuneet muiden alueiden peruskoulutuksiin, saaden näin omalle opastoiminnalleen laajemman toiminta-alueen. Opasvahvuus on vaihdellut 14-28 oppaan välillä. Suurin muutos tapahtui, kun Matkailuyhdistys Kurjenkello Yläneellä lopetettiin ja jäsenet liittyivät Loimaan Seudun Matkailuoppaisiin vuonna 2016.

Opastustietoja kartutamme osallistumalla Lounais-Suomen alueen ja Suomen opasliiton koulutuspäiville, sekä järjestämällä tutustumiskäyntejä oman alueen matkailukohteisiin ja yrityksiin. Opastustehtäviä on vuosittain 200-250. Opastusmuotoina ovat: bussiopastukset, kohdeopastukset mm.: Sarka, Luontokapinetti, Alpo Jaakolan Patsaspuisto, Kanniston Kotieläintila, kirkot, museot sekä luoto-opastukset erilaisilla teemoilla. Kyläkierrokset ovat saaneet suuren suosion. Entistä enemmän halutaan tutustua oman alueen lähikyliin ja niiden elämänmenoon vuosisatojen aikana.

OTA OPAS – koet enemmän!